Meedoen

Wij betrekken graag ouders bij ons onderwijs. Activiteiten en festiviteiten kunnen niet plaatsvinden zonder de hulp in de organisatie of begeleiding van ouders. Ouders helpen de leerkrachten en de kinderen enorm als ze willen ondersteunen in de schoolbibliotheek, lezen met kleine groepjes kinderen, rijden naar activiteiten, meelopen of fietsen naar de gym, in de klas iets willen vertellen over hun werk of hobby en ondersteunen bij handvaardigheidlessen. Niet alleen ouders, maar ook opa's en oma's, ooms en tantes, iedereen is welkom om te helpen! Wij zijn blij met alle extra handen in de school ongeacht hoe vaak u komt helpen. De deur staat open en wij ontmoeten u graag!

Via Social Schools en de groepsapp laten de leerkrachten weten bij welke activiteiten en wanneer hulp nodig is. Heeft u ideeën waar u van waarde in kan zijn voor de Dubbelburg, schroom niet om contact met ons op te nemen. We gaan graag met u in gesprek om samen te kijken welke kansen er liggen voor ons onderwijs.

 

Wellicht is de Medezeggenschapsraad of de Ouderraad wel iets voor u?