Ouderraad

De Ouderraad (OR) bestaat uit een groep ouders van leerlingen. Zij ondersteunen bij allerlei activiteiten en festiviteiten binnen de school. Zo zijn de Kinderboekenweek, het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, Lente activiteit en Avondvierdaagse een kleine greep uit de activiteiten die op het programma staan. Leerkrachten en ouders zorgen er samen voor dat er een divers aanbod is aan activiteiten en dat deze goed georganiseerd zijn. De ouders ontlasten de leerkrachten, zodat zij de focus kunnen houden op het lesgeven en de ontwikkeling van de kinderen.

De OR komt regelmatig bij elkaar om te vergaderen. De vergaderingen van de OR zijn openbaar. Bij de vergaderingen sluit ook een vaste afvaardiging van het team aan.

Helpen?

De Ouderraad organiseert en regelt niet alle activiteiten zelf. De ouders in de Ouderraad schakelen ook de hulp in van andere ouders van De Dubbelburg om bij activiteiten te helpen. Bij grote activiteiten zijn op de dag zelf veel hulpouders nodig om bijvoorbeeld materialen klaar te zetten, spelletjes te begeleiden en weer op te ruimen. Alle hulp is welkom! Wilt u helpen? De ouders van de OR of de leerkrachten kijken graag met u naar de mogelijkheden.

 

Ouderbijdrage

Met veel enthousiasme worden er allemaal leuke activiteiten voor de kinderen georganiseerd. De kinderen genieten extra van deze bijzondere activiteiten!
Voor de organisatie is wel geld nodig, daarom wordt er jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De kosten bedragen voor het 1e kind €25, 2e kind €22,50 en overige kinderen €17,50.

 

Samenstelling

De Ouderraad bestaat uit Myrra Carstens (voorzitter), Leontine Haasnoot (penningmeester), Meike Hottinga (penningmeester),  Willemijn Hoek (secretaris), Mark Schlagwein, Michelle Graafland, Merel de Groot, Benny van Heere, Jeroen ter Horst, Nicolle Schnelle en Valeska Klaassen.

Heeft u vragen of leuke ideeën voor activiteiten, neem gerust contact op met de Ouderraad via oudercommissievb@dubbelburg.nl