FAQ voor ouders

Mijn kind is ziek. Hoe meld ik mijn kind af?

Wanneer uw kind ziek is, kunt u uw kind telefonisch voor schooltijd afmelden. Ook is het mogelijk om uw kind ziek te melden via Social Schools. De leerkracht ontvangt hier een bericht van.

 

Ik wil graag een gesprek met de leerkracht. Wat te doen?

Drie keer per schooljaar vinden er oudergesprekken plaats. Het eerste gesprek in september is een algemeen gesprek met de leerkracht(en) over uw kind. Het tweede en derde gesprek gaan over het rapport van het kind. Heeft u tussendoor behoefte om over de voortgang van uw kind te spreken, schroom niet om naar de groepsleerkracht toe te stappen. Wij stellen het op prijs als u een afspraak maakt met de leerkracht voor een gesprek na schooltijd.

 

Wanneer heeft mijn kind gym?

Bekijk hier het gymrooster.

 

Heeft mijn kind huiswerk?

In de bovenbouw krijgen de kinderen huiswerk ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Het huiswerk is op het bord en in de agenda van uw kind te vinden. Al het huiswerk zit in de huiswerkmap. De kinderen krijgen ook regelmatig toetsen mee naar huis om te leren. Advies: laat uw kind op tijd beginnen met het leren van de toetsen. Het is belangrijk dat uw kind altijd ’s ochtends zijn/haar huiswerkmap al bij zich heeft. We weten nooit of we het huiswerk ’s ochtends of ’s middags bespreken.

Er zijn ook kinderen die van de leerkracht werk mee naar huis krijgen om extra te oefenen voor rekenen, taal, lezen of spelling. Mocht uw kind voor een vakgebied extra oefening nodig hebben, dan neemt de leerkracht contact met u op.

 

Hoe is de opvang geregeld?

De voor- en naschoolse opvang wordt op beide locaties verzorgd door KOK Kinderopvang. Klik hier voor meer informatie over de opvang.

 

Hoofdluis, wat te doen?

Na iedere vakantie worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Indien er tussendoor een melding komt van hoofdluis dan worden er extra controles gehouden. Wanneer tijdens de luizencontrole hoofdluis bij uw kind geconstateerd wordt, dan wordt u hierover telefonisch geïnformeerd. Het verzoek is om dan direct te starten met een behandeling om verdere verspreiding tegen te gaan. Mocht u zelf hoofdluis constateren bij uw kind, zou u dit dan willen doorgeven aan de leerkracht? Wanneer er hoofdluis op school geconstateerd wordt, worden de ouders hiervan op de hoogte gebracht.

 

Hoe werkt Social Schools?

Wij maken op school gebruik van het digitale communicatiesysteem 'Social Schools' voor het verzenden van informatie en het plannen van oudergesprekken. Wanneer uw kind op De Dubbelburg start, ontvangt u een activatiecode om een account voor Social Schools aan te maken. Indien gewenst kunnen beide ouders een account aanmaken. Voor veelgestelde vragen kunt u terecht bij de Supportpagina van Social Schools. Of neem contact op met ict@dubbelburg.nl.

 

Ik wil graag helpen bij activiteiten op school. Hoe geef ik me hiervoor op?

Gedurende het schooljaar zullen de leerkrachten regelmatig ouders vragen om te helpen bij diverse activiteiten. De leerkrachten gebruiken hiervoor Social Schools of de groepsapp. Het is mogelijk om u via deze weg aan te melden om te helpen bij een activiteit. U kunt zich ook opgeven bij de leerkracht. We zijn erg blij als ouders willen helpen met lezen, beheren van de schoolbibliotheek en het meefietsen naar de gym. Mocht u het leuk vinden om activiteiten voor de school te organiseren? Misschien is de Ouderraad dan iets voor u!