Opvang

De Dubbelburg werkt nauw samen met KOK Kinderopvang om de opvang buiten de reguliere schooltijden voor ouders te verzorgen. We hebben regelmatig contact met elkaar waarin het belang van de kinderen voorop staat! Welke opvang verzorgt KOK Kinderopvang?

Tussenschoolse opvang

De Dubbelburg hanteert een verkort pauzerooster. De kinderen hebben een pauze van 45 minuten, waarvan ze 15 minuten lunchen met de leerkracht en 30 minuten buiten spelen onder begeleiding van KOK Kinderopvang. De pauzetijden kunnen per klas verschillen. De betaling verloopt via de school en u ontvangt daarvoor een betaalverzoek vanuit Schoolkassa. De kosten voor de tussenschoolse opvang bedragen voor groep 1 t/m 4 €85 en groep 5 t/m 8 €115 per schooljaar.

Voor- en naschoolse opvang

KOK Kinderopvang heeft in Valkenburg drie buitenschoolse opvang locaties (BSO), die bezocht worden door kinderen van De Dubbelburg. Er worden elke dag leuke en uitdagende activiteiten aangeboden, passend bij de leeftijd en interesses van de kinderen.

  1. BSO Buitengewoon (op loopafstand van de locatie Valkenhorst)
  2. BSO Rakkers (locatie (Duyfrak)
  3. Sport-BSO Valken (nabij locatie Duyfrak)

Kinder- en peuteropvang

In Valkenburg biedt KOK ook kinder- en peuteropvang aan voor kinderen onder de 4 jaar. Op onze locatie Duyfrak zit deze opvang in hetzelfde pand als onze school. Bij de locatie Valkenhorst is de opvang op nog geen 50 meter loopafstand. We zien veel kinderen van de opvang doorstromen naar de Dubbelburg.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor Kinderopvang in Valkenburg, KOK Kinderopvang kan u er alles over vertellen!