Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen van ouders. Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd telefonisch contact met ons opnemen: locatie Valkenhorst (071-4013963) en locatie Duyfrak (071-4019907).

 

In de bovenbouw krijgen de kinderen huiswerk ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. 
Het huiswerk is op het bord, in de schoolagenda maar ook op de website te vinden. De website is een controlemiddel voor de ouders. Het huiswerkschema op de klassenpagina van uw kind wordt regelmatig bijgewerkt. Al het huiswerk zit in de huiswerkmap. De kinderen krijgen ook regelmatig toetsen mee naar huis om te leren. Advies: laat uw kind op tijd beginnen met het leren van de toetsen. 
Het is belangrijk dat uw kind altijd ’s ochtends zijn/haar huiswerkmap al bij zich heeft. We weten nooit of we het huiswerk ’s ochtends of ’s middags bespreken.

Er zijn ook kinderen die van de leerkracht werk mee naar huis krijgen om extra te oefenen voor rekenen, taal, lezen of spelling. Mocht uw kind voor een vakgebied extra oefening nodig hebben, dan neemt de leerkracht contact met u op. 

De voor- en naschoolse opvang wordt op beide locaties verzorgd door KOK Kinderopvang

Wij schrijven uw kind op onze school in na een intakegesprek met één van de directieleden en wanneer we in het bezit zijn van het ingevulde aanmeldingsformulier.
Gedurende het schooljaar is het mogelijk om langs te komen voor een rondleiding op één van onze locaties. Wij geven u uitleg over de visie van de school en onze werkwijze. Natuurlijk beantwoorden wij dan ook graag uw vragen.
Voor een rondleiding is het mogelijk om een afspraak te maken met de directie van de school. Dit kan telefonisch of door een e-mail te sturen naar directie@dubbelburg.nl

Wij maken op school gebruik van het digitale communicatiesysteem 'Social Schools'. Meer informatie over het gebruik van Social Schools is te vinden op de pagina 'contact ouders'.  

Drie keer per schooljaar vinden er oudergesprekken plaats. Het eerste gesprek in september is een algemeen gesprek met de leerkracht(en) over uw kind. Het tweede en derde gesprek gaan over het rapport van het kind.
Heeft u tussendoor behoefte om over de voortgang van uw kind te spreken, schroom niet om naar de groepsleerkracht toe te stappen. Wij stellen het op prijs als u een afspraak maakt met de leerkracht voor een gesprek na schooltijd.

 

Gedurende het schooljaar zullen de leerkrachten regelmatig ouders vragen om te helpen bij diverse activiteiten. De leerkrachten gebruiken hiervoor Social Schools Het is mogelijk om u via Social Schools aan te melden om te helpen bij een activiteit. U kunt zich ook opgeven bij de leerkracht. 
We zijn erg blij als ouders willen helpen met lezen, computeren en het meefietsen naar de gym. 
Mocht u het leuk vinden om activiteiten voor de school te organiseren? Misschien is de Ouderraad dan iets voor u!

Na iedere vakantie worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Indien er tussendoor een melding komt van hoofdluis dan worden er extra controles gehouden. 
Wanneer tijdens de luizencontrole hoofdluis bij uw kind geconstateerd wordt, dan wordt u hierover telefonisch geïnformeerd. Het verzoek is om dan direct te starten met een behandeling om verdere verspreiding tegen te gaan. 
Mocht u zelf hoofdluis constateren bij uw kind, zou u dit dan willen doorgeven aan de leerkracht en/of aan de contactpersoon van de luizencontrole. De contactgegevens zijn opgenomen in de jaarkalender. 
Wanneer er hoofdluis op school geconstateerd wordt, worden de ouders via Digiduif hiervan op de hoogte gebracht. 

Wanneer uw kind ziek is, moet u uw kind voor schooltijd telefonisch afmelden. 

Gedurende het schooljaar zullen de kinderen een aantal keer aan de beurt komen voor de klassendienst. De kinderen voeren in tweetallen een week lang de klassendienst uit. De klassendienst zal maximaal 10 minuten in beslag nemen. Taken van de klassendienst zijn onder andere het vegen van de klas, stoelen op tafel zetten, kasten netjes maken, computers uitzetten, bord vegen etc.
Op de klassenpagina staat een rooster van de klassendienst. 

De schooltijden zijn op beide locaties hetzelfde:

Maandag 08.30 - 14.45  
Dinsdag 08.30 - 14.45  
Woensdag 08.30 - 12.30  
Donderdag 08.30 - 14.45  
Vrijdag 08.30 - 14.45 Groep 1 t/m 4 school tot 12.00 uur

Op de Dubbelburg is er voor aanvang van de school een inloop. De kinderen mogen 's ochtends om 08:15 uur naar binnen. Om 08:30 uur  vangen de lessen aan. Ouders die hun kind(eren) naar binnen gebracht hebben, worden verzocht op tijd afscheid te nemen, zodat we om 08.30 uur kunnen starten met de les. We verzoeken u uw kind op tijd naar school te brengen/ laten gaan.

Pauzetijden

  Locatie Valkenhorst Locatie Duyfrak
12.00 - 12.45 uur    Groep 6 - Groep 7/8 - Groep 8 Groep 4 - Groep 4/5 - Groep 5/6 - Groep 7
12.15 - 13.00 uur     Groep 1/2/3 - Groep 4/5 Groep 1/2ABC - Groep 3A - Groep 3B

De kinderen eten in de pauze een kwartier samen met de leerkracht in de klas. 
Ze spelen een half uur buiten onder verantwoordelijkheid van KOK Kinderopvang.