Voor- en naschoolse opvang

Voor de voorschoolse en naschoolse opvang hebben we voor alle vestigingen een contract afgesloten met KOK Kinderopvang.
Vanaf 7.30 uur kunnen de kinderen terecht bij de voorschoolse opvang.

undefined

Contactgegevens KOK kinderopvang:
Postbus 3028, 2220 CA Katwijk
Tel: 071-4088994
Folders en uitgebreide informatie zijn ook op papier op school beschikbaar.

 

Overblijf in Valkenburg - Valkenhorst

De Tussen Schoolse Opvang (TSO) wordt verzorgd door KOK Kinderopvang. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen de kinderen onder toezicht van professionele krachten op school overblijven. De kinderen moeten zelf een lunchpakket meenemen en er is voldoende speelgelegenheid (binnen en buiten) onder toezicht van de medewerkers van KOK Kinderopvang.

Overblijf in Valkenburg - 't Duyfrak

De Tussen Schoolse Opvang (TSO) wordt verzorgd door KOK Kinderopvang. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen de kinderen onder toezicht van professionele krachten op school overblijven. De kinderen moeten zelf een lunchpakket meenemen en er is voldoende speelgelegenheid (binnen en buiten) onder toezicht van de medewerkers van KOK Kinderopvang.

Overblijf in Rijnsburg - Nassaulaan

De Tussen Schoolse Opvang (TSO) wordt verzorgd door ouders. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen de kinderen onder toezicht van ouders op school overblijven. De kinderen moeten zelf een lunchpakket meenemen en er is voldoende speelgelegenheid (binnen en buiten) onder toezicht van de overblijfouders. Bij de overblijfcoördinator, Corrie Lamboo, kunt u maandagochtend strippenkaarten kopen.