Schooltijden

De schooltijden zijn op beide locaties hetzelfde:

Onderbouw (groep 1 t/m 4)Bovenbouw (groep 5 t/m 8)
08:30-12:00 uur en 13:15-15:15 uur
Woensdag: 08:30-12:15 uur
08:30-12:00 uur en 13:15-15:15 uur
Woensdag: 08:30-12:15 uur
Woensdagmiddag en vrijdagmiddag zijn de kinderen van de onderbouw vrij.        Woensdagmiddag is de bovenbouw vrij.


Op de Dubbelburg is er voor aanvang van de school een inloop. De kinderen mogen 's ochtends om 08:15 uur en 's middags om 13:00 uur naar binnen. Om 08:30 uur en 13:15 uur vangen de lessen aan.
Ouders die hun kind(eren) naar binnen gebracht hebben, worden verzocht op tijd afscheid te nemen, zodat we om 08.30 uur kunnen starten met de les. We verzoeken u uw kind op tijd naar school te brengen/ laten gaan.

Gymtijden

De kinderen uit groep 3 t/m 8 krijgen twee keer per week les van een vakleerkracht bewegingsonderwijs. De kinderen krijgen op dinsdag en woensdag les van meester Joost en op donderdag en vrijdag van juf Annelotte. De groepen 3 t/m 8 gymmen in gymzaal 'Het Dorpshuis'.
Met uitzondering van de groep 3 van de locatie Duyfrak. Deze groep gymt op dinsdagmiddag in het Dorsphuis en op donderdagochtend in de speelzaal op school.

De kleuters krijgen één keer per week les van een valkleerkracht. De kleutergroep van de locatie Valkenhorst krijgt les in het Dorpshuis en de kleutergroepen van de locatie Duyfrak krijgen les in de speelzaal in de Brede School. 

De kinderen zijn verplicht om geschikte gymkleding te dragen en gymschoenen (geen zwarte zolen).

Dinsdag
Meester Joost

 

 

Woensdag
Meester Joost

 

 

Donderdag
Juf Annelotte

 

      

Vrijdag
Juf Annelotte

 

08:30 uur

Groep 3

 

08:30 uur

Groep 0/1/2

 

08:45 uur

Groep 3

  13:15 uur Groep 7

09:20 uur

Groep 5

 

09:15 uur

Groep 5/6

 

09:30 uur

Groep 0/1/2A

  14:15 uur Groep 8  

10:10 uur

Groep 5/6

 

10:00 uur

Groep 6

 

10:20 uur 

Groep 0/1/2B 

     

11:05 uur

Groep 7

 

10:45 uur

Groep 3/4

 

11:05 uur

Groep 0/1/2C

     

13:00 uur

Groep 8

 

11:30 uur

Groep 4

 

 

       

13:45 uur

Groep 3/4

 

 

 

 

13:15 uur 

 Groep 5

     

14:40 uur

Groep 4

        

 

 

         

 14:15 uur

Groep 6