Schooltijden

De schooltijden zijn op alle locaties hetzelfde:

Onderbouw (groep 1 t/m 4)Bovenbouw (groep 5 t/m 8)
08:30-12:00 uur en 13:15-15:15 uur
Woensdag: 08:30-12:15 uur
08:30-12:00 uur en 13:15-15:15 uur
Woensdag: 08:30-12:15 uur
Woensdagmiddag en vrijdagmiddag zijn de kinderen van de onderbouw vrij.        Woensdagmiddag is de bovenbouw vrij.


Tien minuten voordat de school begint, mogen de kinderen van groep 1/2 door hun ouders binnengebracht worden. De andere groepen blijven bij geschikt weer op de speelplaats tot de bel gaat. De kinderen worden dan door de leerkracht naar binnen begeleid. Deze afspraken gelden voor de locatie Rijnsburg.
Op de locaties in Valkenburg is er voor aanvang van de school een inloop. De kinderen mogen 's ochtends om 08:20 uur en 's middags om 13:05 uur naar binnen. Om 08:30 uur en 13:15 uur vangen de lessen aan.

Ouders die hun kind(eren) naar binnen gebracht hebben, worden verzocht op tijd afscheid te nemen, zodat we om 08.30 uur kunnen starten met de les. We verzoeken u uw kind op tijd naar school te brengen/ laten gaan.

Gymmen in Valkenburg

De kinderen krijgen één keer per week les van een vakleerkracht bewegingsonderwijs. In Valkenburg krijgen de kinderen les van meester Joost. De andere gymles wordt verzorgd door de groepsleerkracht en is meer gericht op spel. De kinderen gymmen in gymzaal De Terp.
De kinderen zijn verplicht om geschikte gymkleding te dragen en gymschoenen (geen zwarte zolen).

Dinsdag

 • 08:30-09:20 uur - Groep 3B
 • 09:20-10:10 uur - Groep 5B /6
 • 10:10-11:05 uur - Groep 5A
 • 11:05-12:00 uur - Groep 3/4A
 • 13:00-13:45 uur - Groep 8
 • 13:45-14:30 uur - Groep 7
 • 14:15-15:15 uur - Groep 4B

Donderdag 

 • 13:15-14:15 uur - Groep 3/4A en groep 5A
 • 14:15-15:15 uur - Groep 3B en groep 4B

Vrijdag 

 • 13:15-14:15 uur - Groep 5B/6
 • 14:15-15:15 uur - Groep 7 en groep 8

Gymmen in Rijnsburg

De kinderen krijgen één keer per week les van een vakleerkracht bewegingsonderwijs. In Rijnsburg krijgen de kinderen les van meester Joost. De andere gymles wordt verzorgd door de groepsleerkracht en is meer gericht op spel. De kinderen gymmen in sportzaal Het Waterbos.
De kinderen zijn verplicht om geschikte gymkleding te dragen en gymschoenen (geen zwarte zolen).

Woensdag

 •  08:30-09:45 uur - Groep 7/8
 •  09:45-11:00 uur - Groep 5/6
 •  11:00-12:15 uur - Groep 3/4