Godsdienstig Vormingsonderwijs

Door onze hedendaagse multiculturele samenleving komen onze kinderen steeds vaker in aanraking met andere culturen en godsdiensten. De geschiedenis van ons land, de politiek, het nieuws uit binnen- en buitenland. Zonder enige kennis van de verschillende godsdiensten en culturen zijn sommige dingen moeilijk te begrijpen.

Wekelijks wordt godsdienst- en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs gegeven aan kinderen waar de ouders hiervoor toestemming hebben verleend. Vooralsnog kunnen alleen de kinderen uit de groepen 4 t/m 8 voor deze vorm van onderwijs in aanmerking komen. De lessen worden verzorgd door een leerkracht van de landelijke stichting GVO en HVO. Op onze school worden de lessen verzorgd door juf Annelies.

In de lessen wordt ernaar gestreefd om verhalen en ervaringen van kinderen te koppelen aan verhalen uit verschillende levensbeschouwelijke tradities. Kringgesprek, discussie, spel en allerlei verwerkingsvormen spelen hierbij een belangrijke rol. Tijdens de lessen wordt de kritische houding van leerlingen gestimuleerd. In de afgelopen jaren zijn verschillende godsdiensten van 'dichtbij' bekeken: er is een bezoek gebracht aan een protestantse en een katholieke kerk, een synagoge en een moskee.

Rooster in Valkenburg - Valkenhorst

Maandag  
09:45-10:30 uur Groep 4

10:30-11:15 uur

Groep 6
11:15-12:00 uur Groep 6
13:15-14:00 uur Groep 7
14:00-14:45 uur Groep 7
Vrijdag  
10:40-11:20 uur Groep 8
11:20-12:00 uur Groep 8


Rooster in Valkenburg - Duyfrak

Vrijdag  
08:45-09:30 uur Groep 5

09:30-10:15 uur

Groep 4

 

Rooster in Rijnsburg - Nassaulaan

Dinsdag  
08:30-09:10 uur Groep 5
09:10-09:50 uur Groep 6
09:50-10:30 uur Groep 7
10:40-11:20 uur Groep 8
11:20-12:00 uur Groep 4