Godsdienstig Vormingsonderwijs

Door onze hedendaagse multiculturele samenleving komen onze kinderen steeds vaker in aanraking met andere culturen en godsdiensten. De geschiedenis van ons land, de politiek, het nieuws uit binnen- en buitenland. Zonder enige kennis van de verschillende godsdiensten en culturen zijn sommige dingen moeilijk te begrijpen.

Wekelijks wordt godsdienst- en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs gegeven aan kinderen waar de ouders hiervoor toestemming hebben verleend. Vooralsnog kunnen alleen de kinderen uit de groepen 4 t/m 8 voor deze vorm van onderwijs in aanmerking komen. De lessen worden verzorgd door een leerkracht van de landelijke stichting GVO en HVO. Op onze school worden de lessen verzorgd door juf Annelies.

In de lessen wordt ernaar gestreefd om verhalen en ervaringen van kinderen te koppelen aan verhalen uit verschillende levensbeschouwelijke tradities. Kringgesprek, discussie, spel en allerlei verwerkingsvormen spelen hierbij een belangrijke rol. Tijdens de lessen wordt de kritische houding van leerlingen gestimuleerd. In de afgelopen jaren zijn verschillende godsdiensten van 'dichtbij' bekeken: er is een bezoek gebracht aan een protestantse en een katholieke kerk, een synagoge en een moskee.

 

Maandag

   

Donderdag

 

08.30-09.15 uur

VH7 (7/8)

 

08.30-09.10 uur

DF4

09.15-10.00 uur

VH8 (7/8)

 

09.10-09.50 uur

DF4

10.00-10.45 uur

VH8

 

09.50-10.35 uur

DF5 (DF5/6)

10.45-11.30 uur

VH8

 

10.35-11.15 uur

DF6 (DF5/6)

11.30-12.15 uur

VH4

 

11:15-12.00 uur

DF7

12.45-13.25 uur

VH5

 

12.45-13.25 uur

DF7

13.25:14.05 uur

VH6

 

13.25:14.05 uur

DF4 (DF4/5)

14.05-14.45 uur

VH6

      

14.05-14.45 uur

DF5 (DF4/5)

undefined