Corona

De school volgt de actuele richtlijnen en de richtlijnen van de overheid op, zo ook de richtlijnen die zijn opgesteld voor het basisonderwijs. Gezien de Corona maatregelen moeten kinderen maar ook leerkrachten bij klachten de richtlijnen van het RIVM volgen.

Richtlijnen
Bovenop de schoolregels gelden aanvullende Corona afspraken binnen de school. De volgende afspraken zijn van kracht.
- Algemene richtlijnen van het RIVM worden opgevolgd voor o.a. de hygiëne, afstand enzovoort.
- Ouders mogen de school niet betreden. De kinderen worden buiten het schoolplein door ouders afgezet of opgehaald.
Op verzoek van de leerkracht kan hier voor een oudergesprek van afgeweken worden. In de basis vinden gesprekken met ouders telefonisch of online plaats. 
- Traktaties van kinderen zijn verpakt.
- Voor bezoekers van de school geldt een mondkapjesplicht. Bij de ingang staat een desinfectiezuil en is er de mogelijkheid om je bezoek aan het gebouw te registeren. 

Beslisboom
De school hanteert de laatste versie van de beslisboom op de website BOink om te beoordelen of een kind wel of niet naar school mag.

Lesmateriaal thuisonderwijs

De school heeft de afgelopen periode al meerdere verzoeken van ouders gekregen met welk schoolwerk de kinderen thuis aan de slag kunnen gaan.

De Dubbelburg maakt in het aanbod voor thuisonderscheid onderscheid in de volgende groepen: groep 1/2, groep 3/4 en groep 5 t/m 8.
Hieronder vindt u meer informatie over het aanbod per groep:

- Groep 1/2
- Groep 3/4
- Groep 5 t/m 8

Handleidingen Thuisonderwijs

Handleiding Inloggen Cool.Portaal
Handleiding Google Hangouts
Handleiding installeren Chrome browser
Handleiding Gebruik Google Classroom
- Filmpje werkwijze Google Classroom

 

Aanvullende ideeën voor thuisactiviteiten

Bewegingsactiviteiten
Overige thuisactiviteiten
ICT-lessen 
Schooltv