AVG en Privacy

Privacy en informatiebeveiliging


Op onze school wordt beïnvloed omgegaan met de privacy van onze leerlingen.
In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd.
Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen van gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd
opgeslagen en de toegang beperkt is beperkt.
De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld
met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is
volgens de wet.
In het privacyreglement van onze stichting wordt beschreven hoe de school omgaat met haar
leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Meer informatie over privacy kunt
u lezen op de website van de stichting Obodb. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie.