Schoolinfo

Onder het tabblad 'Schoolinfo' treft u praktische informatie aan, zoals een overzicht van de schooltijden, gymtijden, de regels en afspraken enzovoort.