Privacy

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Omdat we onderwijs geven en leerlingen begeleiden, ontkomen we er niet aan om persoonsgegevens van en over onze leerlingen vast te leggen. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens beperken we tot informatie die echt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegankelijkheid is beperkt.

 

Gegevens van leerlingen

Op onze school gebruiken we ook digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. We hebben met de leveranciers afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling van gegevens wettelijk verplicht is.

 

Gegevens vastleggen/wijzigen

Bij de start van de schoolloopbaan van uw kind vragen we u om toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal, dus van foto’s of video’s, waar uw kind op staat. Dit wordt vastgelegd in ons administratiesysteem. Jaarlijks herinneren we u aan het begin van het schooljaar er via de nieuwsbrief aan of u deze gegevens wilt wijzigen. Wilt u tijdens het schooljaar gegevens of toestemming wijzigen, stuur dan een mail naar administratie@dubbelburg.nl


In het privacyreglement van de stichting OBODB staat beschreven hoe de school omgaat met leerlinggegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.