Afspraken

Wij vinden het belangrijk dat De Dubbelburg een prettige en veilige omgeving is voor kinderen, ouders, leerkrachten, stagiaires en externe partijen waarmee we veel samenwerken. Een plek waar je jezelf welkom en thuis voelt, waar je jezelf kan ontwikkelen. Dit gaat niet vanzelf en vergt inspanning. We hebben daarom ook afspraken met elkaar gemaakt over hoe we met elkaar omgaan en over praktische zaken. Bekijk hier onze afspraken.

Kinderen en ouders kunnen bij problemen altijd bij het personeel van de Dubbelburg terecht. Op de Dubbelburg zijn ook twee vertrouwenspersonen aangesteld: juf Alie en juf Cindy. De vertrouwenspersonen zijn er voor leerlingen, leerkrachten, stagiaires maar ook voor ouders/verzorgers.