Visie op onderwijs

In ons onderwijs staat het kind centraal. Ieder kind is uniek en belangrijk. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen kunnen leren in een veilige leeromgeving, waarin ze continu uitgedaagd worden om zichzelf verder te ontwikkelen. Ieder kind op zijn eigen niveau en binnen zijn eigen mogelijkheden. Wij bieden onderwijs op maat.  Binnen ons onderwijs staan de volgende kernwaarden centraal: zelfstandigheid, respect, kritisch en openheid.

  • Wij leren de kinderen vaardigheden aan, die zij later nodig hebben om in de maatschappij hun plekje te vinden. Wij werken aan de zelfstandigheid. We werken in de onderbouw met een planbord en in de hogere groepen met een weektaak.

  • Het is van groot belang dat de kinderen vaardigheden ontwikkelen om zich staande te houden in een steeds veranderende maatschappij. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen respect hebben voor elkaar ongeacht geloof, uiterlijk, karakter en intelligentie.

  • We stimuleren de kinderen om een kritische grondhouding aan te nemen. Naarmate de kinderen ouder worden leren we ze ook om kritisch te kijken naar de wereld om zich heen. Als organisatie kijken we ook continu kritisch naar ons eigen onderwijsaanbod om zo voortdurend kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven bieden en open te staan voor onderwijsvernieuwing.

  • We vinden het belangrijk dat iedereen zich bij ons op school welkom en thuis voelt ongeacht afkomst, geloof of intelligentie (openheid).

Met ons onderwijsaanbod leggen we de basis voor de toekomst van uw kind. Dit doen we met een enthousiast team in een sterke organisatie. Wij hebben hart voor elkaar en maken ons hard voor de inhoud.

undefined