Openbaar onderwijs

De Dubbelburg is een openbare basisschool. De Dubbelburg maakt onderdeel uit van de stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek (OBODB).

Op een openbare school is ieder kind, iedere ouder en iedere leerkracht welkom ongeacht zijn godsdienstige, levensbeschouwende of culturele achtergrond. Kortom, ieder kind is op de Dubbelburg welkom. Door de verschillende achtergronden leren kinderen met en van elkaar. Deze verschillen komen de kinderen ook tegen in de maatschappij waarin ze leven. Niet iedereen heeft immers dezelfde normen en waarden of hetzelfde geloof. Dit is helemaal niet erg, zolang we elkaar maar blijven behandelen met respect. We vinden het belangrijk dat kinderen op een prettige manier met elkaar omgaan, zowel in als buiten de klas.

In ons onderwijs gaan wij uit van de verschillen tussen mensen en hier hebben we ook aandacht voor in de lessen. Door met elkaar in gesprek te gaan leren de kinderen de verschillen begrijpen en waarderen. De kinderen leren ook om hun eigen mening te vormen, zonder daarbij een ander te kwetsen. We willen de kinderen in de tijd dat ze bij ons op school zitten een beeld geven van de pluriforme en complexe maatschappij waarin we met elkaar leven.

Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek (OBODB)

Obs de Dubbelburg valt onder het bestuur van de Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek. Onder het bestuur vallen 11 openbare basisscholen verdeeld over 16 vestigingen.undefined

De scholen bevinden zich in de plaatsen Valkenburg, Katwijk, Noordwijk, Voorhout, Noordwijkerhout, Sassenheim, Lisse en Hillegom. Alle scholen dragen de openbare visie uit, maar de scholen bepalen afzonderlijk op welke manier ze invulling geven aan het onderwijs.

De dagelijkse leiding van de Stichting OBODB ligt in handen van de directeur-bestuurder van de Stichting. Hij geeft leiding aan de medewerkers van het bestuurskantoor en aan de schooldirecteuren. Het bestuurskantoor is gevestigd in Noordwijk.

undefined