Over OBS de Dubbelburg

OBS de Dubbelburg is een openbare basisschool in de Duin- en Bollenstreek. De school heeft een tweetal vestigingen in Valkenburg en een vestiging in Rijnsburg. Openbare basisschool de Dubbelburg is in 1995 ontstaan uit een fusie tussen de Valkenburgse- en de Rijnsburgse openbare basisschool, waarbij de locatie Valkenburg (Valkenhorst) als hoofdvestiging werd aangemerkt.

Het onderwijs binnen de Dubbelburg wordt verzorgd door een team enthousiaste leerkrachten verdeeld over de drie locaties. Het team wordt aangestuurd door de directeur en een adjunct directeur (tevens locatieleidster op de locatie Rijnsburg). Op alle drie de locaties wordt nauw samengewerkt met KOK Kinderopvang en Peuterkring.

Locatie Valkenhorst
De locatie Valkenhorst ligt midden in de dorpskern van Valkenburg. De school wordt dan ook gezien als een echte dorpsschool, waar kinderen uit de buurt naar school toe gaan. We ontvangen ook regelmatig kinderen uit de Molenwijk in Katwijk a/d Rijn op school.

Locatie Duyfrak
De locatie Duyfrak is gevestigd in een compleet nieuw schoolgebouw in de nieuwbouwwijk ’t Duyfrak in Valkenburg. De school in ’t Duyfrak is een groeiende school en maakt onderdeel uit van de Brede school ’t Duyfrak. Het schoolpand wordt gedeeld met enkele groepen van de Christelijke basisschool, KOK Kinderopvang en peuterspeelzaal Peuterkring.

Locatie Rijnsburg
De locatie in Rijnsburg wordt bezocht door kinderen afkomstig uit diverse woonwijken in Rijnsburg. De school is gevestigd in de wijk "Frederiksoord". De school wordt naast de directeur aangestuurd door een locatieleidster.  

Op alle drie de locaties zijn er instroommogelijkheden voor nieuwe leerlingen.

Klik hier voor informatie over hoe u uw kind kunt inschrijven.