Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersoon
Als school ben je verplicht om een vertrouwenspersoon te hebben, waar ouders, leerlingen en leerkrachten terecht kunnen met zorgen. De vertrouwenspersoon behandelt eventuele hulpvragen in vertrouwelijkheid. De vertrouwenspersoon kan iemand begeleiden en ondersteunen en waar mogelijk voor de betreffende persoon de route aangeven naar externe experts. De vertrouwenspersonen kunnen persoonlijk, telefonisch of per e-mail benaderd worden. De Dubbelburg heeft op iedere locatie een vertrouwenspersoon.

Locatie Valkenhorst Mirjam Schouten mirjam.schouten@dubbelburg.nl
Locatie Duyfrak Erica Homan erica.homan@dubbelburg.nl

 

Anti-pestcoördinator
Naast een vertrouwenspersoon hebben we als school ook een anti-pestcoördinator aangesteld. Wanneer een kind gepest wordt, kan het kind terecht bij de groepsleerkracht(en) om het probleem bespreekbaar te maken. Maar een kind kan ook naar de anti-pestcoördinator om daar het probleem bespreekbaar te maken. De anti-pestcoördinator zal samen met het kind kijken welke acties noodzakelijk zijn om een einde te maken aan het pesten. 

Locatie Valkenhorst Mirjam Schouten mirjam.schouten@dubbelburg.nl
Locatie Duyfrak    

Beide leerkrachten zijn ook de coördinator voor de Kanjertraining.

undefined