Informatie

Goed contact met ouders vinden wij erg belangrijk. Ouders zijn een onderdeel van de school. Wij zien de ontwikkeling en begeleiding van een kind als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samen willen we het beste voor het kind!
Wij houden u niet alleen op de hoogte van de vorderingen van uw kind, maar ook van de activiteiten en ontwikkelingen die op school plaatsvinden.

Informatieavond

Deze avond organiseren we aan het begin van het schooljaar. Elke leerkracht geeft informatie over praktische zaken, maar ook over het onderwijsaanbod. Dus wat gaan we doen/leren en hoe doen we dat?

 

Oudergesprekken

Drie keer per jaar zijn er oudergesprekken: een kennismakingsgesprek en twee rapportgesprekken. Zijn er, om wat voor reden ook, zorgen over uw kind? Dan wachten wij niet op deze oudergesprekken, maar maken we eerder een afspraak. Andersom geldt ook dat u een afspraak kunt maken met de leerkracht. Voor het maken van een afspraak vragen we u buiten schooltijd contact op te nemen.

Informatie delen via Social Schools

Wanneer uw kind start op De Dubbelburg ontvangt u een unieke inlogcode om een account aan te maken bij Social Schools. Wij gebruiken Social Schools voor het verzenden van nieuwsbrieven en andere relevante informatie, groepsberichten van leerkrachten, plannen van oudergesprekken, absentiemeldingen en verlofaanvragen.
Er is ook een Social Schools app te downloaden. Bekijk voor veelgestelde vragen de Supportpagina van Social Schools.

 

Groepsapp

Iedere groep heeft een groepsapp. De leerkracht communiceert met een contactouder. De contactouder plaatst op verzoek van de leerkracht korte,praktische mededelingen of oproepen voor hulpouders in de groepsapp. Door de Ouderraad zijn afspraken opgesteld over het gebruik van de groepsapp.