Onze visie

De Dubbelburg is een openbare basisschool met twee locaties in Valkenburg. Het openbare karakter is één van de belangrijkste fundamenten van de school; de gevarieerde populatie leerlingen laat duidelijk zien dat iedereen welkom is. We leren van en met elkaar.

Op De Dubbelburg staat het kind centraal. Ieder kind is uniek en belangrijk. Wij laten kinderen leren in een veilige omgeving, waarin ze continu uitgedaagd worden om zichzelf verder te ontwikkelen. Ieder kind op zijn eigen niveau en binnen zijn eigen mogelijkheden. Fouten maken mag, dat zien we als een leermoment. We differentiëren in instructie en lesaanbod.

We leren alleen maar ook samen, op papier of op de computer, uit een lesboek, maar ook bewegend en spelend. Kinderen worden uitgedaagd hun zelfstandigheid te vergroten, uitdagingen aan te gaan, hun talenten in te zetten en eigenaar te worden van hun eigen ontwikkeling. Kennis en vaardigheden worden aan de kinderen meegegeven om vol vertrouwen de maatschappij van de toekomst tegemoet te gaan. 

Wij hechten veel waarde aan een veilige omgeving waar kinderen, ouders en leerkrachten elkaar kunnen ontmoeten. Dit doen we met een enthousiast team in een sterke organisatie met een hoge ouderbetrokkenheid. We werken nauw samen met KOK Kinderopvang en andere externe partners. We houden van korte lijntjes. We zijn ervan overtuigd dat dit een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van het kind.

 

Naast het kwalitatief goede onderwijs zijn wij volop in ontwikkeling om de kernwaarden ontmoeting, creativiteit, groei en eigenaarschap te laten terugkomen in alle aspecten van de school.

 

Een prettige, uitdagende en veilige (leer)omgeving biedt ruimte voor plezier, diversiteit, ontwikkelmogelijkheden en uitdagingen. Jong en oud leert van en met elkaar!