Ons onderwijs

Wij maken gebruik van moderne lesmethodes en richten ons op de kerndoelen voor het basisonderwijs. We differentiëren in instructie, lesaanbod en verwerking. Onze leerkrachten doen ertoe! We volgen de ontwikkelingen van de kinderen nauwkeurig, stemmen ons aanbod af op onze onderwijsvisie en volgen de actuele ontwikkelingen op het gebied van onderwijsinnovatie. 

Wat is kenmerkend voor De Dubbelburg?

 

Openbaar

De gevarieerde populatie leerlingen laat duidelijk zien dat iedereen welkom is! We maken geen onderscheid in geloofsovertuiging of achtergrond. We hebben er in ons onderwijs wel aandacht voor. In gesprekken rondom het thema burgerschap en sociale vaardigheden, maar ook tijdens de optionele godsdienstlessen. Ieder kind is uniek en belangrijk, verschil mag er zijn. In een veilige omgeving en op een respectvolle manier bereiden we kinderen voor op de maatschappij van de toekomst waarin diversiteit centraal staat.

We vinden het belangrijk dat kinderen, leerkrachten en ouders zich bij ons op school ‘thuis’, gezien en gehoord voelen. De deur staat altijd open, we stimuleren samenwerkingsvormen tussen jonge en oude kinderen en hebben oog voor elkaar.

 

Team met veel expertise

De Dubbelburg heeft een hecht en divers team. Er is veel expertise in huis op het gebied van gedrag, rekenen, hoogbegaafdheid, lezen en ICT. We halen voortdurend nieuwe kennis van buitenaf in huis via scholing en samenwerking. We werken nauw samen met een fysiotherapeut, logopedist en de specialisten van het samenwerkingsverband.

 

Talentvolle leerlingen

Wij dagen ieder kind uit om op zijn/haar niveau groei door te maken. Is de reguliere lesstof te makkelijk dan dagen wij het kind uit met verrijkingsstof uit de methode Levelwerk. De kinderen worden geprikkeld met complexe vraagstukken, dit sluit aan bij onze kernwaarden groei en eigenaarschap. Jaarlijks doet De Dubbelburg mee aan de Kangoeroewedstrijd. Onze sterke rekenaars worden dan uitgedaagd om te laten zien wat ze in hun mars hebben op het gebied van rekenen en wiskunde.
 

Bibliotheek op school

(Voor)lezen is leuk, maar ook belangrijk voor de taal- en algemene ontwikkeling van de kinderen. Door de samenwerking met bibliotheek Katwijk hebben we een rijke en diverse collectie aan boeken op school. Daarnaast zetten de leerkrachten werkvormen zoals theaterlezen, race lezen en maatjeslezen in om het leesplezier te bevorderen bij kinderen.
 

ICT in het onderwijs

Wij werken op papier, maar ook veel digitaal op de Chromebooks. Wij zetten adaptieve software in voor de verwerking van de lesstof. Daarnaast hebben we oog voor mediawijsheid, halen de kinderen een typediploma en laten we kinderen op jonge leeftijd al in contact komen met de mogelijkheden van Google Education. Op creatieve wijze leren we ook programmeren, verslagen, presentaties en filmpjes maken.

 

Uitdagende en leuke activiteiten

Leren is leuk. We gaan er regelmatig op uit, maar ook zijn er activiteiten binnen de school. Daarbij maken we gebruik van de inzet van de Ouderraad en de hoge ouderbetrokkenheid. Het kerstdiner, het schoolreisje, het schoolkamp, een bezoek aan het Bewaarde Land, de muziekprojecten van de Muziekschool, zomaar wat activiteiten waar de kinderen enorm naar uitkijken. Even spelen in de speeltuin of Dorpsweide, doen we graag. Een schoolverlater die een kleuter voorleest; ook daar zien we kinderen van genieten!

 

Engels van groep 1 t/m 8

Via de televisie en spelletjes komen kinderen al op jonge leeftijd in aanraking met andere talen. Ze pakken snel deze nieuwe informatie op en zijn niet bang om in een andere taal te spreken. Spelenderwijs bieden wij vanaf groep 1 Engels aan. De leerkrachten leren de kinderen Engelse woordjes en zinnetjes met de liedjes van de methode Groove.me.
 

Bewegingsonderwijs

Bewegen is goed voor de gezondheid, maar bevordert ook de leerprestaties. Wij vinden het belangrijk dat de gymlessen worden gegeven door een vakleerkracht. Groep 3 t/m 8 gymt twee keer per week. De kleuters krijgen een les van de vakleerkracht en de andere les van hun eigen leerkracht. Wat is er niet leuker dan bewegend leren? Ook tijdens de reken-, taal- en spellingslessen wordt hier door de leerkrachten aandacht aan besteed.