'Warm welkom' voor de kinderen en bloemetje voor de ouders!

Na weken van thuisonderwijs, mochten maandag 8 februari eindelijk de scholen weer open. Door de hevige sneeuwval was het spannend of alle leerkrachten en kinderen veilig de school konden bereiken. Lopend, glijdend en sleeënd bereikten de kinderen de Dubbelburg. Wat leverde de sneeuw een hoop pret op!
Bij koud winterweer schenken we chocolademelk met slagroom. Alle kinderen kregen een Warm Welkom om op te warmen, maar ook om aan te geven hoe blij iedereen is om weer op school te zijn.

Thuiswerkresultaat 
De kinderen, ouders en leerkrachten van de Dubbelburg hebben de afgelopen weken een uitzonderlijke prestatie geleverd. 
Van beweegworkouts tot het uitspelen van prentenboeken. Dagelijks werd er door de leerkrachten alles uit de kast gehaald, om met de kinderen afwisselend en uitdagend online te werken. Aan creativiteit was er geen gebrek. De leerkrachten werden overladen met foto’s en filmpjes van het eindresultaat van creatieve opdrachten.De leerlingen hebben enorm hun best gedaan. 

Op de Dubbelburg werd al een deel van het onderwijs via een Chromebook gegeven. De kinderen konden daar eenvoudig thuis mee verder werken. Ondanks sommige landelijke berichten zien wij juist dat de leerlingen door thuisonderwijs hun vaardigheden op het gebied van lezen, rekenen, taal en spelling verder ontwikkeld hebben. Ook hebben ze hun zelfstandigheid en digitale vaardigheden enorm verbeterd.

Ouders bedankt
Voor de ouders is het thuisonderwijs een intensieve periode geweest. Het viel niet mee: een huishouden runnen, zelf werken en dan ook nog voor juf of meester moeten spelen in je thuisklasje. Als blijk van waardering voor de inzet en hulp van de ouders, hebben alle kinderen een cadeautje aan hun eigen ouders gegeven op Valentijnsdag. Ouders we zijn trots op jullie! 

Kennismaken met De Dubbelburg?
Vindt u onze activiteiten interessant voor uw kind(-eren)? Bent u op zoek naar een saamhorige basisschool in Valkenburg? 
Maak kennis met De Dubbelburg. Kijk op de website voor contactgegevens: www.dubbelburg.nl