Goed nieuws over uitbreiding van de Dubbelburg!

 

De uitbreiding van de locatie Duyfrak neemt steeds concretere vormen aan. In de zomervakantie zal er gestart worden met de uitbreiding van het schoolgebouw in de nieuwbouwwijk. Dit betekent voor de Dubbelburg 2 extra leslokalen en ook extra ruimte voor KOK Kinderopvang. 
Wij hopen de lokalen na de kerstvakantie in gebruik te kunnen nemen.
Daarmee komt de wens van de school uit voor extra lokalen in het schoolgebouw om de kinderen die onderwijs genieten op de Dubbelburg te kunnen huisvesten. 

Vanwege de hinderbeperkende maatregelen zullen er tijdelijk ook extra noodlokalen bij de Brede School Duyfrak geplaatst worden. Deze zullen na de zomervakantie in gebruik worden genomen door de Dubbelburg. 

Meer informatie kunt u lezen in het krantenbericht uit het Leidsch Dagblad. 

undefined