OBS de Dubbelburg zet in op digitale geletterdheid

Een computer, een digibord ze zijn al enige tijd niet meer weg te denken uit een klaslokaal. Onlangs heeft de Dubbelburg het merendeel van de computers vervangen door Chromebooks. Op de locatie Rijnsburg is eerder dit schooljaar een pilot gestart om deze laptopjes uit te testen. De kleine, gebruiksvriendelijke apparaten vormen, gezien de uitgebreide mogelijkheden om informatie op te zoeken en te verwerken, een aanvulling voor het hedendaagse onderwijs. Inmiddels beschikt de Dubbelburg over ruim 60 Chromebooks verdeeld over de drie vestigingen. De wens is om dit aantal in de toekomst nog verder uit te breiden.

De laptops worden in kleine groepjes of klassikaal ingezet om te oefenen met de educatieve software van taal, spelling en rekenen. Maar ook het schrijven van een verhaal of het maken van een opstel behoort tot de mogelijkheden. Met de komst van de nieuwe devices worden alle documenten bewaard in ‘de cloud’. De kinderen kunnen overal waar ze willen, op school of thuis, verder werken aan hun opdracht. Het werken met de laptops beperkt zich niet alleen tot de klas, ook op de gang of in de aula kan verbinding gemaakt worden met het wifi-netwerk wat weer mogelijkheden biedt om kinderen samen te laten werken.

De Chromebooks vormen een uitbreiding op de tablets van Snappet die door groep 7/8 op de locatie Rijnsburg en groep 8 op de locatie Valkenburg gebruikt worden. In deze groepen vervangt Snappet het papieren werkboek voor taal, rekenen en spelling. Snappet geeft de kinderen direct feedback op de gemaakte opgaven en past de moeilijkheidsgraad van de extra verwerkingsopdrachten aan op het niveau van het kind.

De belangstelling voor ICT bij de kinderen is groot, maar tegelijkertijd wordt er van kinderen ook steeds meer digitale geletterdheid verwacht. De maatschappij digitaliseert steeds verder en verandert in een kennis- en netwerksamenleving. Kinderen hebben 21e eeuwse vaardigheden nodig om zich straks in deze maatschappij staande te kunnen houden.

De Dubbelburg draagt hier graag haar steentje aan bij! In de bovenbouw wordt veelvuldig aandacht besteed aan hoe je omgaat met internet en social media. Ook programmeren behoort tot het lesaanbod. In circuitvorm werken de kinderen uit groep 6 t/m 8 met een Green Screen, Scratch, Osmo, Ozobot, Stopmotion en de Beebot. Door middel van filmpjes of de hulp van klasgenoten ontdekken de kinderen de mogelijkheden van het materiaal en komen ze tot creatieve ideeën. De komende tijd zal het aanbod ook verder uitgebreid worden naar de onder- en middenbouw.

Digitalisering biedt kansen om het onderwijs voor de kinderen eigentijds en aantrekkelijk te maken en het onderwijs steeds verder te personaliseren.

undefined