Grote Rekendag op de locatie Valkenburg

Op woensdag 14 maart bleven de rekenboeken bij de groepen 3 t/m 8 in de laatjes. Vandaag werd er schoolbreed gewerkt aan de Grote Rekendag. Jaarlijks vindt landelijk de Grote Rekendag plaats. De Dubbelburg wijkt af van de landelijke datum. Dit jaar had de Rekendag het thema 'Meten, bewegen en construeren'.
De ochtend werd gestart met een gezamenlijke opening op het schoolplein. Alle kinderen hadden hun eigen huisnummer op een blaadje geschreven. Daarna kon het puzzelen beginnen. Op het schoolplein werden twee rijen gemaakt, een rij met even en oneven getallen. Vervolgens gingen de kinderen op volgorde van huisnummer staan. Binnen no time lukte het de kinderen om twee mooie rijen te formeren. De jonge kinderen werden geholpen door de oudste kinderen van de school of door de leerkrachten. 
Daarna gingen alle kinderen in de klas verder met allerlei opdrachten. In groep 1 t/m 4 verkenden de kinderen met rekenmateriaal het eigen lijf, de eigen klas en de omgeving van de school. Zo werd er bijvoorbeeld vingertwister met getallen gedaan of gerekend met je eigen leeftijd. 
In groep 5 t/m 8 hielden de kinderen zich bezig met de wereld die wat verder van de school ligt. Een gezin had een enorm geldbedrag tot hun beschikking gekregen. Van dit geldbedrag gaat het gezin een droomvakantiepark bouwen. Voordat ze dit gingen doen, hebben ze gekeken naar de afmetingen van een huis en van het meubilair. Uiteindelijk hebben de kinderen gezamenlijk in groepjes een vakantiepark ontworpen.
We kijken terug op een geslaagde ochtend, waarin de kinderen meer op een ervaringsgerichte manier bezig zijn geweest met rekenen.
Op dinsdag 20 maart zal de Grote Rekendag op de locatie Rijnsburg plaats vinden.  

undefined  undefined

undefined

undefined