Nieuwsbrief december 2017

Audit

Zoals we vermeld hebben in onze nieuwsbrief van november is er door ons bestuur op alle locaties van de Dubbelburg een audit afgenomen. Inmiddels hebben de auditoren de resultaten teruggekoppeld naar directie en teams. Tijdens de MR-vergadering van 9 januari zal ook de MR op de hoogte gesteld worden van hun bevindingen. Eén element dat er in elk geval uitsprong is dat zowel ouders als leerlingen het pedagogisch klimaat en de sfeer in de school als zeer positief hebben beoordeeld.

Studiedag leerkrachten groep 1-2 en 3-4

Op dinsdag 23 januari zullen alle onderbouwleerkrachten van de Dubbelburg afwezig zijn i.v.m. een studiedag over ‘Spelend Leren’. Zij brengen in het kader hiervan een bezoek aan een school die al een aantal jaren op deze wijze werkt. Dit betekent dat de kinderen van groep 1-2 en 3-4 die dag vrij zijn.

Wijziging datum Open Huis Afsluiting Da Vinci thema 2 I.v.m. de studiedag voor de onderbouwleerkrachten zal het Open Huis rond de afsluiting van het tweede Da Vinci thema verplaatst worden van dinsdag 23 naar dinsdag 30 januari.

Aanwezigheid Nick van Doeveren

Na de kerstvakantie is donderdag de vaste dag van Nick van Doeveren op de locatie Rijnsburg. Als u hem op een andere dag wilt spreken, kunt u natuurlijk altijd een afspraak hiervoor maken.

Terugblik Sint

Het is alweer een paar weken dat we het Sinterklaasfeest op school hebben gevierd. Het was even spannend of het allemaal wel goed zou komen. Er waren cadeautjes in het water gevallen en alle verlanglijstjes waren kwijt. Gelukkig is het allemaal goed gekomen en kon het feest voor alle kinderen van De Dubbelburg doorgaan. De Rommelpieten zijn ook dit jaar weer langs geweest en wat hadden ze er een zooitje van gemaakt! Gelukkig hadden ze wel cadeautjes voor elke klas achtergelaten en natuurlijk wat lekkers in de schoen. Dinsdag 5 december was het eindelijk zover; Sinterklaas kwam langs op school. Samen met zijn pieten kwam hij aan in een auto van Dunea. Hij is in alle groepen op visite geweest en de pieten hebben geholpen met de pietengym. Het was weer een geslaagd feest! Bezoek Bureau Halt (groep 7-8) Groep 7-8 heeft de derde en tevens laatste gastles van dit schooljaar van Bureau Halt gehad. Dit keer was het onderwerp “Overlast rond de jaarwisseling”. Alle regels en afspraken omtrent het afsteken van vuurwerk zijn aan bod gekomen. Kennis van illegaal vuurwerk en het veilig afsteken van vuurwerk zorgt voor minder ongelukken. Door bewust stil te staan bij de gevolgen van vuurwerkoverlast, houden kinderen (en volwassenen) hopelijk in de toekomst meer rekening met hun omgeving.

Terugblik Kerst

We kunnen met z’n allen terugkijken op zeer We kunnen met z’n allen terugkijken op zeer geslaagde kerstactiviteiten. We begonnen op vrijdagochtend 15 december met het maken van kerststukjes. De kinderen hebben er vol enthousiasme aan gewerkt en het resultaat was dan ook prachtig. Klik hier voor filmpje

Natuurlijk ook een heerlijk kerstdiner met gezamenlijke muzikale afsluiting ( klik hier voor het filmpje) (klik hier voor de foto's), wel evt bekende inlog invullen.
En tot slot op vrijdagochtend de kerstviering met optredens uit alle groepen. Het was heel erg leuk om te zien dat ook veel ouders aanwezig waren om te kijken en luisteren naar de liedjes, dansjes en het toneelstukje. Aansluitend bleven er diverse ouders om samen met leerlingen even de handen uit de mouwen te steken om te helpen met het opruimen van alle kerstversieringen. We maken van deze gelegenheid ook gebruik om alle ouders die ons weer zo fantastisch hebben geholpen de afgelopen periode heel hartelijk te bedanken.

Bezoek Madurodam en de Tweede Kamer (groep 7-8)

We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor het bezoek op vrijdag 12 januari 2018 aan Madurodam en het Binnenhof. Inmiddels hebben al heel wat ouders zich opgegeven om te rijden en/of te begeleiden. Hiervoor alvast hartelijk dank! We zoeken momenteel nog één ouder die een aantal kinderen kan brengen (08.45 uur) en halen (13.30 uur). U kunt zich via de mail opgeven bij juf Yvonne, yvonne.vandelft@dubbelburg.nl. In de eerste schoolweek zullen we nadere informatie geven over het verloop van de dag voor de (groot)ouders die zich hebben opgegeven.

Muzieklessen (groep 7-8)

Op maandagmiddag 8 januari start voor groep 7-8 een reeks muzieklessen. De les start al om 13.00 uur, dus de kinderen verwachten we 5 keer op maandagmiddag iets eerder op school. Om 15.00 uur mogen de kinderen naar huis. Kinderen die naar de BSO moeten kunnen uiteraard op school wachten tot ze worden opgehaald.

Ouderbijdrage

Voor het organiseren van de activiteiten voor de kinderen heeft de oudercommissie geld nodig. Vergeet u daarom niet de ouderbijdrage over te maken? De ouderbijdrage bedraagt €25,00 voor het eerste kind, €22,50 voor het tweede en €17,50 voor de overige kinderen. Wij verzoeken u dit bedrag over te maken op de schoolrekening. In verband met de privacy stort de school het geldbedrag over naar de rekening van de oudercommissie. IBAN-nummer NL40 RABO 0120 4817 74 t.n.v. St .Openb. Basisonderwijs Inz. Dubbelburg, Noordwijk o.v.v. naam van uw kind(eren) en groep(en.) Op dit moment heeft ongeveer 1/3 van de ouders betaald. Mocht u de ouderbijdrage nog niet betaald hebben, willen we u vragen dit alsnog te doen. De oudercommissie heeft de afgelopen periode grote uitgaven gedaan voor de Sinterklaas- en Kerstactiviteiten.

Social Media

Naast Digiduif houden wij u ook via Social Media op de hoogte van activiteiten op de Dubbelburg. Volg ons daarom op Facebook en Instagram! Facebook www.facebook.com/dedubbelburgrb Instagram U kunt ons vinden onder de naam: De_dubbelburg Op de website van de school staan foto's van de activiteiten. De inloggegevens zijn dit jaar gewijzigd. De inloggegevens voor het schooljaar 2017-2018 zijn per mail aan u medegedeeld.

Programma Come4Sports voor de kerstvakantie

Tijdens de kerstvakantie organiseert Come4Sports weer een aantal activiteiten voor de kinderen. Aan het eind van deze nieuwsbrief treft u hun programma aan.

Activiteiten komende periode

Maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari Kerstvakantie

Maandag 8 januari 8.30 – 9.00 uur Nieuwjaar wensen voor alle ouders

Maandag 8 januari Start cyclus (5x) muzieklessen voor groep 7-8

Dinsdag 9 januari 20.00 uur MR vergadering, Valkenhorst

Vrijdag 12 januari Bezoek groep 7-8 aan Madurodam en Binnenhof Week 3, 4 en 5 Afname Citotoetsen in groep 2 t/m 8 Dinsdag 23 januari Studiedag leerkrachten gr 1 t/m 4. Leerlingen vrij!

Maandag 29 januari EHBO-examen groep 8

Het team van de Dubbelburg wenst u Prettige feestdagen en een gezond en gelukkig 2018