Openbaar basisonderwijs blijvend in ontwikkeling

Noordwijk, 6 maart 2017 – De wereld verandert snel. Scholen moeten mee veranderen en zich blijven ontwikkelen om ook in de toekomst eigentijds en relevant onderwijs te kunnen verzorgen. In plaats van een traditioneel strategisch beleidsplan met een beperkte houdbaarheid, kiest Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek (OBODB) voor een innovatieve aanpak: een dynamisch koersdocument dat richting geeft aan de voortdurende ontwikkeling van de scholen.

De nieuwe koers van OBODB draagt de titel ‘OBO Ontwikkelt →’ en wordt deze week officieel gepresenteerd door Patrick Went, directeur-bestuurder van de stichting. Went: ‘Het is onze taak om kinderen op te leiden tot wereldburgers die onze snel veranderende samenleving straks vorm en kleur geven. Willen we kinderen optimaal voorbereiden op een plek in deze dynamische wereld, dan moeten we daar als onderwijs op anticiperen. Dit betekent dat scholen permanent in ontwikkeling moeten zijn om eigentijds onderwijs te blijven verzorgen.’

K.I.N.D.
De basis van de nieuwe koers wordt gevormd door vier ontwikkelrichtingen, die zijn terug te voeren op vier kernwoorden: kennis, invloed, netwerk en diversiteit. De beginletters vormen samen niet toevallig het woord ‘kind’. Went: ‘Het kind staat bij ons immers centraal. Op onze scholen doen kinderen kennis op over zichzelf en de wereld. Wij bereiden hen voor op een plek in de samenleving en leren hen daarbij eigen keuzes te maken en invloed uit te oefenen op de invulling van hun eigen toekomst. Daarbij werken wij samen in een netwerk met partners in educatie en opvoeding. Diversiteit is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Iedereen is uniek en ontwikkelt zich op eigen wijze.’

In beweging 
De vier kernwoorden verwijzen naar de volgende ontwikkelrichtingen: ‘Iedere dag een beetje beter’, ‘De wereld begint op school’, ‘Samen kom je verder’ en ‘Vandaag maak jij het verschil’. Went: ‘We zijn intern een opvallende campagne begonnen om deze vier ontwikkelrichtingen actief tussen de oren van onze medewerkers te krijgen. OBODB ziet het als haar kernopdracht om kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling naar volwassenen die aardig, vaardig en waardig zijn voor zichzelf en voor hun omgeving. Hierin komen de drie kernfuncties van het onderwijs tot uitdrukking: socialisering, kwalificering en persoonlijkheidsontwikkeling.’

Professionalisering
Om te zorgen dat leerkrachten zich mee ontwikkelen met de eisen van de moderne tijd, heeft de stichting een eigen academie opgericht die de professionalisering van de medewerkers faciliteert.
‘Hiermee kunnen we van en met elkaar leren. Dat draagt bij aan permanente kwaliteitsontwikkeling en versterkt het adaptief vermogen van onze organisatie’, aldus Went. 

School!Week 2017
Van 20 tot 24 maart vindt de week van het openbaar onderwijs plaats, de School!Week 2017. Honderden openbare scholen, waaronder de scholen van OBODB, organiseren speciale activiteiten rond het thema ‘Ik ben welkom’. Went: ‘Ik wil ouders van harte uitnodigen om een kijkje te komen nemen. Zeker als ze jonge kinderen hebben die binnenkort naar school moeten. Onze medewerkers vertellen graag meer over onze onderwijsideeën.’ Op woensdag 22 maart houden alle OBO-scholen een open dag voor iedereen die belangstelling heeft.

Tijdens de School!Week worden in het kader van de ontwikkeling van burgerschap op alle openbare scholen in de Duin- en Bollenstreek debatten georganiseerd tussen leerlingen uit de bovenbouw. Zij zullen debatteren over de invloed die leerlingen zelf hebben op de invulling van het onderwijs. Op vrijdagochtend 24 maart vindt in het gemeentehuis van Teylingen het slotdebat plaats tussen leerlingen die hun OBO-school vertegenwoordigen. Het debat wordt geleid door de directeurbestuurder van OBODB, Patrick Went, en de wethouder onderwijs van de gemeente Teylingen, Kees van Velzen.

undefinedundefined
 undefinedundefined