De bovenbouw doet mee aan 'Nederland leest'

Dit jaar doen de kinderen van groep 7/8 van de locatie Rijnsburg, groep 6/7 van de locatie Valkenhorst en 7/8 van de locatie Duyfrak  mee aan ‘Nederland leest! Het centrale thema is ‘democratie’. Wat is een ideale democratie? Wat hoort er wel en wat niet bij? Reken maar dat kinderen daar een eigen mening over hebben.
Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat kinderen veel lezen, op school maar ook thuis.

Speciaal hiervoor is het boek Strijd om Drakeneiland van Lydia Rood opnieuw uitgegeven. Alle leerlingen hebben het cadeau gekregen van de openbare bibliotheek.

Juf Lida van de Bibliotheek op School heeft alle kinderen het boek overhandigd en de introductie gedaan. We hebben samen het eerste hoofdstuk gelezen. Deze maand gaan we verder met het boek aan de slag, zodat we aan het eind van de maand het boek hebben gelezen en weten hoe een democratie eigenlijk werkt.

undefined