Samenstelling van de MR

Oudergeleding (OMR)

       

Voorzitter
Susanne Aniba
Ouder leerlingen 
Locatie Duyfrak / Valkenhorst

Secretaris
Sanne Westendorp 
Ouder leerling
Locatie Valkenhorst
Algemeen lid
Fleur van Arkel
Ouder leerlingen
Locatie Duyfrak

Algemeen lid
Kirsten Goedhart
Ouder leerlingen 
Locatie Valkenhorst

Personeelsgeleding (PMR)

       
Liesbeth Wetting
Leerkracht groep 0/1/2
Locatie Valkenhorst
Jolanda Donley
Leerkracht groep 0/1/2
locatie Duyfrak

Dorien Tromm
Leerkracht groep 4
Locatie Duyfrak

Pieter Keuning
Leerkracht groep 7
Locatie Valkenhorst

 

Wilt u contact met de MR, dan kunt u altijd één van de leden aanspreken.
Anders per e-mail: mr@dubbelburg.nl