Samenstelling van de MR

Oudergeleding (OMR)

Voorzitter
Kirsten Goedhart
Ouder leerlingen 
Locatie Valkenhorst

Secretaris
Fleur van Arkel
Ouder leerlingen
Locatie Duyfrak

Algemeen lid
Hilde Stenuit
Ouder leerling
Locatie Duyfrak

Algemeen lid
Pieter van der Wal
Ouder leerlingen
Locatie Duyfrak

Personeelsgeleding (PMR)

Daniëlle van den Berg
Leerkracht groep 3A
Locatie Duyfrak
Karin Rol
Leerkracht groep 8    
Locatie Valkenhorst

Dorien Tromm
Leerkracht groep 7 
Locatie Duyfrak

Erica Homan
Leerkracht groep 3B
Locatie Duyfrak

 Wilt u contact met de MR, dan kunt u altijd één van de leden aanspreken. Anders per e-mail: mr@dubbelburg.nl