Samenstelling van de MR

Oudergeleding (OMR)

       

Voorzitter
Steven Voordijk
Ouder leerlingen
locatie Duyfrak / Valkenhorst

Secretaris
Sanne Westendorp 
Ouder leerling
locatie Rijnsburg
Algemeen lid
Hanane Chakir
Ouder leerling
locatie Duyfrak
Algemeen lid
Susanne Aniba
Ouder leerlingen
locatie Duyfrak / Valkenhorst

Personeelsgeleding (PMR)

       
Liesbeth Wetting
Leerkracht groep 0/1/2
locatie Valkenhorst
Jolanda Donley
Leerkracht groep 2
locatie Duyfrak
Alie Haasnoot
Onderwijsassistent
Locatie Valkenhorst
Pieter Keuning
Leerkracht groep 7/8
locatie Rijnsburg

 

Wilt u contact met de MR, dan kunt u altijd één van de leden aanspreken.
Anders per e-mail: mr@dubbelburg.nl of telefonisch door voorzitter Steven Voordijk te bellen: 06-26132885.