Vakantie- en feestdagen

Vakantierooster 2020-2021

Meivakantie  03-05-2021 t/m 14-05-2021 (inclusief Hemelvaart 13-05-2021)
Pinksteren  24-05-2021
Zomervakantie  19-07-2021 t/m 27-08-2021

Studiedagen
Dinsdag 25 mei 2021

Continurooster (school tot 14.00 uur)
Vrijdag 30 april 2021 (middag voor de meivakantie, groep 5-8)

Middag vrij (groep 5 t/m 8)
Vrijdag 16 juli 2021 (middag voor de zomervakantie)

 

Vakantierooster 2021-2022

Herfstvakantie 18-10-2021 t/m 22-10-2021
Kerstvakantie 27-12-2021 t/m 07-01-2022
Voorjaarsvakantie 28-02-2022 t/m 04-03-2022
Pasen 15-04-2022 t/m 18-04-2022
Meivakantie 25-04-2022 t/m 06-05-2022
Hemelvaart 26-05-2022 t/m 27-05-2022
Pinksteren 06-06-2022
Zomervakantie 11-07-2022 t/m 19-08-2022

De studiedagen, vrije middagen en continuroosters voor het schooljaar 2021 - 2022
zullen op een later moment op de website gepubliceerd worden.