Samenstelling van de MR

undefined

Bovenste rij, v.l.n.r: Steven Voordijk en Pieter Keuning.
Middelste rij, v.l.n.r.: Susanne Aniba, Corien van Poelgeest, Hanneke de Mooij en Jeanette Roerig.
Onderste rij, Alie Haasnoot. Rens de Leur ontbreekt op de foto.

Oudergeleding (OMR)

       

Voorzitter
Steven Voordijk
Ouder leerlingen
Duyfrak

Secretaris
Hanneke de Mooij
Ouder leerlingen
Duyfrak
Vertegenwoordiger GMR / Financiën
Rens de Leur
Ouder leerlingen
Rijnsburg
Algemeen lid
Susanne Aniba
Ouder leerlingen
Duyfrak

Personeelsgeleding (PMR)

       
Corien van Poelgeest
Leerkracht groep 3/4
Valkenhorst
Jolanda Donley
Leerkracht groep 1/2
Duyfrak
Alie Haasnoot
Remedial Teacher

Pieter Keuning
Leerkracht groep 7/8
Rijnsburg

 

Wilt u contact met de MR, dan kunt u altijd één van de leden aanspreken.
Anders per e-mail: mr@dubbelburg.nl of telefonisch door voorzitter Steven Voordijk te bellen: 06-26132885.